Mag Een Boot Voor De Deur Staan (En Hoe Lang)


Het bezitten van een boot is heel fijn. Het water op kunnen wanneer je maar wilt en genieten van de rust en de natuur, wie wil dat nu niet. Maar na de aanschaf ben je er nog niet, de boot moet ook ergens gestald worden. Als je het geluk hebt om een tuin aan het water te hebben, zou dat een mogelijkheid zijn. Of misschien heb je wel een plek om de boot te stallen op je eigen grond. Let wel op dat hier regels voor gelden.

Een boot mag in de sloot bij je tuin liggen en ook op een trailer voor je huis. Hier zijn wel regels aan verbonden waar je je aan moet houden. Dit kan verschillen per gemeente, dus is het zaak dat je goed in de gaten houdt wat voor jouw woonplaats geldt.

Als je de ruimte hebt om je boot bij je huis te stallen is dat natuurlijk erg fijn. Het scheelt je behoorlijk wat geld als je je boot niet in een jachthaven of stalling hoeft onder te brengen. In dit artikel ga ik dieper in op de regels die verbonden zijn aan het stallen van je boot voor de deur of in de sloot achter je tuin.

Mag Een Boot Voor De Deur Staan En Hoe Lang

Of je boot op een trailer voor de deur mag staan is per gemeente anders bepaald. Je kan dit terugvinden in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van je gemeente.

Veelal hebben de gemeenten hierin staan dat het verboden is je boot ( maar dit geldt ook voor campers, caravans, keetwagens etc.) langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen.

Kijk dit goed na in de APV, want soms mag het langer, maar soms ook wat korter.

Wanneer gesproken wordt over de openbare weg, let dan goed op, want dit is niet alleen de rijweg, maar ook stoepen, pleinen, parkeerplaatsen en plantsoenen vallen hieronder.

Reden van de gemeente om dit verbod te hebben opgenomen in de APV is onder andere dat de veiligheid moet worden gewaarborgd.

Er moet een goed zicht blijven op de rijweg en mag dus niet belemmerd worden door je boot.

Ook mag de parkeerdruk niet te hoog worden, bewoners moeten hun auto kunnen parkeren als ze thuis komen.

Ook wordt het stallen op de weg meestal niet toegestaan, omdat dit namelijk schadelijk kan zijn voor het uiterlijk van de wijk.

Mag je je boot dan wel in je eigen voortuin plaatsen? Je zou denken dat dit is toegestaan, omdat dit je eigen grond is.

Maar let op, ook hier zijn regels aan verbonden!

Ook hier geldt dat je dit kan terugvinden in de APV van je gemeente.  Veelal zal er geen probleem van gemaakt worden als je je boot op eigen terrein zet, tenzij er wordt geklaagd door omwonenden zoals bijvoorbeeld de buren.

Dan geldt wel weer dat het termijn in de APV bindend is. Wanneer je je boot achter de achtergevelrooilijn (met andere woorden uit het zicht) hebt staan, mag hij daar gewoon zolang blijven staan als je wilt.

Wat Gebeurt Er Na Overtreding Van De Drie Dagen Regel

Wanneer je je boot op trailer na drie dagen niet hebt weggehaald, dan krijg je een waarschuwing.

Het kan zijn dat je een sticker op je boot aantreft met de boodschap om onmiddellijk de boot weg te halen. Je bent namelijk in overtreding volgens de APV.

Mocht je hier geen gehoor aan geven, zal de gemeente de boot verwijderen. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor jouw rekening en dat kan hoog oplopen.

De gemeente slaat de boot op voor een bepaald aantal weken en haal je hem niet op binnen dat termijn, dan zal de boot vernietigd worden.

Het is overigens ook niet toegestaan om na drie dagen je boot een straat verderop te plaatsen en te denken dat dan de drie dagen regel opnieuw ingaat.

Mag Je Je Boot In Het Water Achter Het Huis Stallen

Je achtertuin is een particuliere ligplaats, dus mag je inderdaad je boot hier aanleggen. Maar dat mag niet overal zomaar! Hier moet je bij bepaalde gemeenten wel een ligplaats vergunning voor aanvragen.

Aangezien het een particuliere ligplaats betreft (je eigen achtertuin), hoef je niet op een wachtlijst te staan.

De particuliere ligplaats vergunning krijg je voor onbepaalde tijd totdat je gaat verhuizen, ook als je verhuist binnen dezelfde gemeente.

Er zijn ook gemeenten die geen vergunning vereisen als je boot is afgemeerd op eigen grond of als je tuin aan openbaar water ligt.

Ook hier geldt dus dat je je goed moet laten informeren bij de gemeente welke regels hier gelden. Ook is het kadastraal vastgelegd wie de eigenaar van het water is, jij of de gemeente.

Mag Je Een Steiger Bouwen

Als je het geluk hebt dat je tuin aan het water grenst, zou je er over kunnen nadenken om daar een steiger te laten bouwen om je boot aan te kunnen vastleggen.

Dit mag je niet zomaar doen, controleer eerst of je  vergunningen moet aanvragen, zowel bij de gemeente als bij het waterschap.

Bij het waterschap moet je een watervergunning aanvragen. Soms is alleen een melding nodig en geen vergunning, maar dat moet je van te voren uitzoeken bij jouw betreffende waterschap. Er zijn 21 waterschappen en de regels verschillen per waterschap.

Dan is het zaak om bij de gemeente een vergunning aan te vragen. Ook hier geldt weer dat de regels per gemeente verschillend kunnen zijn, dus doe altijd gedegen navraag.

De gemeente kan een bouwvergunning eisen, omdat de steiger een bouwwerk is, maar er spelen meerdere factoren mee.

Zo kan je ook een ligplaats vergunning nodig hebben op grond van de APV, want je wilt immers je boot hier kunnen aanleggen.

Tevens wordt er gekeken of het bouwen van je steiger past in het bestemmingsplan en of er op jouw te bouwen stuk geen ligplaatsverbod geldt.

Andere Optie’s

Er zijn ook nog andere (al dan niet vergaande) mogelijkheden om je boot bij je huis te stallen. Te denken valt aan een botenlift te plaatsen.

Dit is uiteraard niet geschikt voor grotere/zwaardere schepen, maar voor bijvoorbeeld sloepen zou dit een mooie oplossing zijn.

Je komt terug van een heerlijke dag op het water en je takelt zo je boot omhoog. Er zijn vaste botenliften verkrijgbaar, maar ook vrijstaande en drijvende botenliften.

Of wat te denken aan een insteekhaven? Wanneer je het geluk hebt dat je een grote tuin bezit, zou je kunnen overwegen om een stuk op te offeren en daar een insteekhaven van te maken.

Er zijn genoeg gespecialiseerde bedrijven te vinden die je in de arm kan nemen.

Alise Pieterse

Hoi, ik ben Alise. Ik ben al een lange tijd fan van varen. Twintig jaar geleden kochten wij onze eerste boot en nu zijn wij de trotse bezitters van een Linssen. Zelf vind ik varen zo leuk dat ik heb besloten om mijn passie te delen!

Recente Artikelen